Beech.it site

#1 Volg aanwijzingen van onze organisatieleden en vrijwilligers te allen tijde op.

#2 Het niet opvolgen van deze huisregels kan weigering van de toegang tot het Prilpop terrein voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben. Dit besluit wordt genomen door de organisatie van Prilpop Festival en bestuursleden van OJC Walhalla.

#3 Prilpop is 18+. Toegangscontrole met een geldig ID-bewijs is verplicht (ID, paspoort of rijbewijs). 

#4 Binnen roken is wettelijk verboden, dus ook bij ons!

#5 Geen wapens of hard- & softdrugsgebruik op het Prilpop terrein.

#6 controle op tassen is mogelijk. Indien dit wordt geweigerd kan de toegang tot het terrein geweigerd worden. 

#7 Het is niet toegestaan om eigen consumptie mee te nemen.

#8 Prilpop Festival en OJC Walhalla zijn niet verantwoordelijk voor het ontstaan van (gehoor)schade en of verlies van eigendommen van bezoekers.

#9 Op het Prilpop terrein worden mogelijk film- en geluidsopnamen gemaakt. Deze beelden kunnen gepubliceerd worden op social media en op onze website. Bij het binnentreden van van het Prilpop terrein gaat u hiermee akkoord. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit bij de betreffende cameraman of cameravrouw melden.

#10 De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan het gebouw en inventaris door hem persoonlijk of door de aanwezig personen bij door hem georganiseerde activiteit in het gebouw.

#11 Geen agressie, geweld, racisme of ander hinderlijk gedrag.

#12 Geen ongewenste intimiteiten. Hieronder verstaan wij elke vorm van gedrag -al dan niet seksueel van aard, of toenadering in verbale, non verbale, fysieke of schriftelijke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. 

#13 Bezoekers dienen zich correct te kleden. De toegang kan ontzegd worden bij het dragen van aanstootgevende en provocerende kleding op wat voor manier van ook.

#14 Bij misdrijven wordt de politie ingeschakeld. 

#15 Organisatieleden, beveiligers en de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.